Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Глушаниця Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ

Губа Л.В. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПОЕТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Дем’янчук Ю.І. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПУСУ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТЕКСТІВ

Довбуш О.І. ІДЕОЛОГІЯ В ЛІТЕРАТУРІ: ПЕРЕПОНА ЧИ ФІЛЬТР У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ АМЕРИКАНСЬКОГО БЕСТСЕЛЕРА Е. СІГЕЛА «ОЛІВЕРОВА ІСТОРІЯ»)

Кукаріна А.Д. СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ СТРУКТУРНИХ ТИПІВ АБРЕВІАТУР ЗА ГРАФІЧНИМ ОФОРМЛЕННЯМ У МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Куликова В.Г. ЛЕКСИКО-СТРУКТУРНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕКСТІВ КОНВЕНЦІЙ

Маслова Г.М. ІНВЕКТИВНО МАРКОВАНІ КОМПОНЕНТИ У «ВІДКРИТОМУ ЛИСТІ» ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ

Поворознюк Р.В. «МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ЗУСИЛЬ» Д. ЖИЛЯ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Ребрій І.М. МОВНІ ТА ЕТНОМЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДАВНЬОСОНЯЧНОЇ МОВИ ГЛАБ-ЕРІБОЛ-ЕФКОРДІ З «КОСМІЧНОЇ ТРИЛОГІЇ» К.С. ЛЬЮЇСА

Рєзнікова Н.В. КУЛЬТУРНІ РОЗБІЖНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ЛІНГВОПОЕТИКИ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ЯПОНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ ПОЕЗІЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)

СЕКЦІЯ 2 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Варешкина Н.В., Смирнова Н.Н. МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Вуколова К.В. ВАРІАТИВНІСТЬ МОВЛЕННЯ МЕШКАНЦІВ МІСТА ПІТСБУРГ НА ПРИКЛАДІ ВЖИВАННЯ ОКРЕМИХ ЛЕКСЕМ

Гайденко Ю.О. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гарлицька Т.С. ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНЕ РОЗМАЇТТЯ МОВИ СУЧАСНОГО МІСТА : СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Глущук-Олея Г.І. СПЕЦИФІКА ВИРАЖЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО ЗАПЕРЕЧЕННЯ В ІСПАНСЬКІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Кривенець І.В. СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИУТОПІЇ У ТВОРЧОСТІ БЕРНАРА ВЕРБЕРА

Кущ Е.О. АКСІОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ В УПЕРЕДЖЕНОМУ МОВЛЕННІ АМЕРИКАНСЬКИХ І РОСІЙСЬКИХ ПОЛІТИКІВ

Любимова Ю.С. СУБПОЛЕ ДОСТОВІРНОСТІ В СКЛАДaІ ФСП МОДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ