Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Варламова А.О. ПРОБЛЕМА ОВОЛОДІННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМАМИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Варчук Л.В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Гринюк І.Л. «ЧАС І МІСЦЕ, АБО МОЯ ОСТАННЯ ТЕРИТОРІЯ» ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА В ПЕРЕКЛАДІ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ АЛОЇЗА ВОЛЬДАНА

Єлісєєва С.В. ПРОБЛЕМА ЛОКАЛІЗАЦІЇ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

Ікалюк Л.М., Тацакович У.Т. СПОСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ МЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗУ ОНТОЛОГІЧНОЇ МЕТАФОРИ В ПЕРЕКЛАДІ

Муц Л.Ф., Карпенко І.Ю., Демихова О.Г. СЕМАНТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ ЛЕКСЕМ І ДИСКУРСУ РИЗИКУ

Малярчук О.В. АНАЛІЗ СЛОТУ LOVE/ЛЮБОВ У МЕЖАХ ФРЕЙМУ КОНЦЕПТУ MORALITY/МОРАЛЬНІСТЬ

Маслова А.Н., Белла М.В. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЖАРГОННОЙ ЛЕКСИКИ

Mykhaylenko V.V. VIABLE TECHNOLOGIES IN TEACHING REGISTER-BASED TRANSLATION/ INTERPRETING

Paliei T.A. EUPHEMISMS IN ENGLISH POLITICAL DISCOURSE AND THEIR RENDERING INTO UKRAINIAN

Смольницька О.О КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВІДТВОРЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ У ВИБРАНІЙ ПОЕЗІЇ ЗАХОДУ Й СХОДУ XVI – XVII СТ. (ЄЛИЗАВЕТА І АНГЛІЙСЬКА ТЮДОР – РЕЗМІ)

СЕКЦІЯ 2 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Vuiek O.Ye. DEVELOPMENT OF METAPHOR IN THE CONTEXT OF POETIC TEXT

Kairzhanov Abay, Boldrikova Aigerim MILLENNIUMS AROUND THE BLACK SEA (TURKISMS IN ISLAND DIALECTS AND ETHNIC TAMGAS)

Каніболоцька О.А. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У МЕЖАХ МІЖКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Козак С.В. ВІДОБРАЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ЛЮДИНИ Й ПРИРОДИ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Коновалова О.С. ДЕВЕРБАТИВИ ІЗ СУФІКСАМИ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ПОЗНАЧЕННЯ ДІЇ/ПРОЦЕСУ Й СТАНУ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ І. ФРАНКА

Романюха М.В. МЕТОНІМІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СМИСЛОВОЇ КОМПРЕСІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Смольницька О.О. ГЕРМАНО-СКАНДИНАВСЬКИЙ КОНТЕКСТ У ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ В БРАЗИЛІЇ ВІРИ ВОВК: ДІАЛОГ ТЕКСТІВ

Суворова С.А., Шашкина Н.И., Соколова Е.В. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ ЗАГОЛОВКА НАУЧНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Тищенко О.О. ОЦІННІСТЬ У ГРЕЦЬКІЙ ГАЗЕТНІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ РЕЦЕНЗІЇ

Фильчук Т.Ф., Манец А.М. ВИДЫ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В СОВРЕМЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ

Хребтова В.В. БІЛІНГВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ КОНЦЕПЦІЙ ОСВІТИ