Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Кобзар О.І. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Коломієць Л.В. ЛУКАШЕВІ ПЕРЕКЛАДИ ЖАРТІВЛИВИХ ВІРШІВ ЛЬЮЇСА КЕРРОЛА В РЕДАКЦІЇ І. МАЛКОВИЧА Й ЗІСТАВЛЕННІ З НОВИМИ ПЕРЕКЛАДАМИ В. КОРНІЄНКА ДО 95-РІЧЧЯ МИКОЛИ ЛУКАША

Кондратьева Г.Н. МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНЫХ НОМИНАЦИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

Липська І.І., Глінська О.М. КОНТРАСТИВНО-ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАСИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ДИСКУРСУ

Москвичова О.А. КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНА ПРИРОДА МЕТАМОРФОЗИ

Miasoid G.I., Samoilenko S.A. GRAMMATICAL MEANS OF A RESEARCH PAPER ABSTRACT IN THE ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES: CONTRASTIVE ANALYSIS AND TRANSLATION DIFFICULTIES

Орєхова О.І. ОДИНИЦЯ АНАЛІЗУ КІНОТЕКСТУ ПІДЖАНРУ «ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРИЛЕР»: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Панасенко К.О. ВІДТВОРЕННЯ СИМВОЛІКИ ВІРША Т.С. ЕЛІОТА «BURBANK WITH A BAEDEKER: BLEISTEIN WITH A CIGAR» У ПЕРЕКЛАДІ О. ГРИЦЕНКА

Ребрій О.В. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ТВОРЧОСТІ У ПЕРЕКЛАДІ

Федоров О.В. НОВІТНЯ ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДІВ ФЕДЕРІКО ҐАРСІА ЛОРКИ В ЄВРОПІ ТА США

СЕКЦІЯ 2. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Andreichuk N.I. PRAGMATIC DIMENSION OF CROSS-CULTURAL SEMIOSIS

Акішина М.О. ОБРАЗНІСТЬ АНГЛОМОВНОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ІНФОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Баркарь У.Я. МОВА Й КУЛЬТУРА У ВЗАЄМОДІЇ: ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Бєлєхова Л.І. ВІДТВОРЕННЯ АРХЕТИПНИХ СИМВОЛІВ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ (на матеріалі американської, російської й української поезії)

Борисова Т.С. СЕМАНТИЧНА СПЕЦИФІКА АНГЛІЙСЬКИХ УРБАНОНІМІВ

Букалов О.С. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В РОСІЙСЬКОМУ ЗАГАЛЬНОМУ СЛЕНЗІ

Мараб’ян К.А. РОЛЬ ІКОНІЧНОСТІ СИНТАКСИСУ В ТЕКСТАХ МАЛИХ ЖАНРІВ ФРАНЦУЗЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Мірочник В.В. РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Нікіфорчук С.С. ЕНЦИКЛОПЕДИЧНА БІОГРАФІЧНА СТАТТЯ БРИТАНСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ ЯК ТИП ТЕКСТУ: СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ

Нікітіна Н.П. МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ