Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Бойкарова Л.Р. ВІДТВОРЕННЯ ХРОНОТОПУ ТРАГЕДІЇ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА «АНТОНІЙ І КЛЕОПАТРА» У ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ БОРИСА ТЕНА

Грачова А.В. СТАНОВЛЕННЯ ЧАСТИНОМОВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ

Григорук С.И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУССКО-УКРАИНСКОГО ПЕРЕВОДНОГО СЛОВАРЯ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ Л.Г. САВЧЕНКО ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ

Заслужена А.А. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ МЕТАФОР УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ РОМАНУ Г.Д. РОБЕРТСА «ШАНТАРАМ»)

Іванченко М.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОР ФІНАНСОВОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Karabowicz Tadeusz MIĘDZYKULTUROWA KOMUNIKACJA W PRÓBACH TŁUMACZENIOWYCH EMIGRACYJNEJ POETKI UKRAIŃSKIEJ ŻENI WASYLKIWSKIEJ

Князян Д.Х., Млинчик А.В. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЗБІРКИ Р. КЕНО «ВПРАВИ ЗІ СТИЛЮ»

Koulykova V.G. LES PARTICULARITES GRAMMATICALES DE TRADUCTION DES CONVENTIONS FRANÇAISES EN UKRAINIEN: L’ASPECT PRAGMATIQUE

Літвіняк О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ЖЛУКТЕНКА З ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ

Макаренко Ю.Г. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМЕДІЙНИХ ДІАЛОГІВ У КОМЕДІЙНОМУ ФІЛЬМІ «ОСВІДЧЕННЯ»

Мольдерф О.Є. УКРАЇНСЬКІ ПРИПОВІДКИ В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПЕРЕКЛАДІ ІВАНА ФРАНКА

Муц Л.Ф., Демихова О.Г., Карпенко І.Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ДИСКУРСУ РИЗИКУ

Рубан В.С. ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ КАЗКОВОЇ ПОВІСТІ РОАЛЬДА ДАЛА «ЧАРЛІ І ШОКОЛАДНА ФАБРИКА»

Смольницька О.О. КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИБРАНОЇ ЛІРИКИ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО Й ВІРША РИЧАРДА ЛАВЛЕЙСА «ДО АЛТЕЇ, З В’ЯЗНИЦІ»: ПІДҐРУНТЯ ГЕДОНІЗМУ

Смольницька О.О. ДІАЛОГ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ ЯК ПРИНЦИП ДЗЕРКАЛА (НА ПРИКЛАДІ ВИБРАНИХ ВІРШІВ КРІСТОФЕРА МАРЛО ТА СЕРА ВОЛТЕРА РЕЛІ): ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Хорунжа Л.А. СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ясногурська Л.М. КАТЕГОРИЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ДЕРЖАВНА ЗРАДА» ЗАСОБАМИ ФРАЗЕОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

СЕКЦІЯ 2 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Акімова А.О. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС ІСТОРИЧНИХ АСПЕКТІВ КИТАЙСЬКОЇ ДРАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НОВІТНЬОЇ ДРАМАТУРГІЇ

Бабич В.І. МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЛІРИЧНОГО Я НА ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОМУ РІВНІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ІДІОДИСКУРСІВ Р. ФРОСТА Й К. СЕНДБЕРГА)

Bialyk O.Ye. THE ROLE OF IMO STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES IN SAFETY OF NAVIGATION AT SEA

Harbera I.V. PHRASEME-IDEOGRAPHIC MODEL OF CONCEPT “PERSON” IN THE UKRAINIAN EASTERN-STEPPE DIALECTS AS THE BASIS OF LINGUISTIC DATABASE

Дерега С.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ РЕКЛАМИ ТОВАРІВ ЕЛЕКТРОНІКИ З ІНТЕРНЕТ-САЙТІВ)

Євчук А.М. УЖИВАННЯ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ПРЕСІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕРСІЇ ЩОТИЖНЕВОЇ ГАЗЕТИ «DIE ZEIT»)

Желуденко М.О., Сабітова А.П. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Калініченко М.М. ЯНГОЛИ БІЧЕР СТОУ

Лефтерова О.М. ROTА VІRGILII ЯК ВІДТВОРЕННЯ АНТИЧНОЇ СХЕМИ ТРЬОХ СТИЛІВ

Мариненко П.І. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПТУ DUENDE В ІСПАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ ІБЕРІЙСЬКОГО МОВНОГО АРЕАЛУ

Mихайленко В.В. КУЛЬТУРНЫЕ СИМВОЛЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ

Снєда Ю.С. ПРАГМАСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНОЇ ПРЕСИ

Шурма С.Г. НАСИЛЬСТВО ТА ЖОРСТОКІСТЬ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ТА БРИТАНСЬКИХ СТАТЕЙ)