Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Бистров Я.В. ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНОГО І ГРАФІЧНОГО МОДУСІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ ПІДХІД)

Голуб С.М. ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ЯК КЛЮЧОВИЙ АСПЕКТ ОПАНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ

Довженко І.В., Чала Н.М. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ

Заболотська О.В. РОЛЬ ІНТЕР’ЄРУ ТА ПЕЙЗАЖУ ЯК ЗАСОБІВ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖІВ У ПОВІСТІ Т. КАПОТЕ «СНІДАНОК У ТІФФАНІ»

Івасюта О.Б. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СИМВОЛІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Коваль Н.О. ВІКОВІ МАРКЕРИ ПРОСОДІЇ МОВЛЕННЯ

Костенко В.Г., Сологор І.М. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВПЛИВУ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РЕКЛАМНИХ СТАТТЯХ ЗІ СТОМАТОЛОГІЇ

Макєдонова О.Д. СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ

Полєжаєв Ю.Г. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ НА САЙТАХ НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРКІВ ТА МУЗЕЇВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Федорчук М.М. ВАРІАНТОЛОГІЯ: ДЕЯКІ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ХVІІ – ХІХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ІННОВАЦІЙ, НОВОТВОРІВ ТА АДАПТАЦІЙ)

Школьна Н.О. МОРФОЛОГІЧНІ ТА СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ ІЗ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

СЕКЦІЯ 2 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Бахов І.С. РОЗ’ЯСНЕННЯ У ВИВЕДЕННІ ІМПЛІЦИТНОГО СМИСЛУ В ПЕРЕКЛАДІ

Гастинщикова Л.О., Полякова О.В. ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У КІНОПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ

Гуменюк З.В., Сереброва Л.М. ІНФОРМАЦІЙНИЙ СВІТ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

Купцова І.О., Крилова Т.В. СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ЕРОТИЗМІВ ЯК ДОМІНАНТИ АВТОРСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ Е.Л. ДЖЕЙМС (НА МАТЕРІАЛІ ТРИЛОГІЇ Е.Л. ДЖЕЙМС «50 ВІДТІНКІВ СІРОГО»)

Чеботарьова А.А. ЕЛЕМЕНТИ ПРАВОВОГО ЄВРОЛЕКТУ ЛАТИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ

Чеботарьова А.А. ПЕРЕКЛАД ТЕРМІНОЛОГІЗОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛОМОВНОМУ ПРАВОВОМУ ЄВРОЛЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ З ЄС)

СЕКЦІЯ 3 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Дробіт І.М. ГОЛОВНА СТОРІНКА ЛОКАЛІЗОВАНОГО ВЕБ-САЙТУ ЯК ЦИФРОВИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР